دانلود اهنگ تاراج از مهستی

اگر که نابود شم

بکه در این سود شم

اهنگ تاراج از مهستی

تنور ما داغ باد

مادر گیتی نزار

آمکه زما واج برد

مگر به تاراج برد

ما به کمی قانعه ایم

سوخته پروانه ایم

پاک به امید خدا

پیرو افسانه ایم

بزن بکش مرد خراباتیم

به مردنم اگر بخوای راضیم

بابا راضیم

یونجه صخرای ما

گندم بازار توست

گرمی بازار ما

باعث آزار توست

بزن بکش مرد خراباتیم

به مردنم اگر بخوای راضیم

بابا راضیم

اگر که نابود شم

بکه در این سود شم

تنور ما داغ باد

مادر گیتی نزار

آمکه زما واج برد

مگر به تاراج برد

ما به کمی قانعه ایم

سوخته پروانه ایم

پاک به امید خدا

پیرو افسانه ایم

بزن بکش مرد خراباتیم

به مردنم اگر بخوای راضیم

بابا راضیم

یونجه صخرای ما

گندم بازار توست

گرمی بازار ما

باعث آزار توست

بزن بکش مرد خراباتیم

به مردنم اگر بخوای راضیم

بابا راضیم

دانلود اهنگ تاراج از مهستی : دانلود با لینک مستقیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

76 + = 80