دانلود اهنگ دلهای خسته از مهستی

پس کی دیگه شب میگذره روز میشه پیدا

کی وا میشه این غنچه پژمرده تنها

اهنگ دلهای خسته از مهستی

قلبها همه بی همدمه پر ماتمه ازهم بگسسته

کو عشفی که آشتی بده این دلهای خسته

مجنون اگه عاشق نشه لیلی اگه شیدا

زندون میشه این زندگی ویرون میشه دنیا

اما حالا راه دلا بسته

کو عشفی که آشتی بده این دلهای خسته کو عشفی که آشتی بده این دلهای خسته

وقتی غم تنهائی از ابرا میباره

این عشق که افسونش آفتاب رو میاره

مجنون در فلبش روی لیلی دیگه بسته

کو عشفی که آشتی بده این دلهای خسته

وقتی غم تنهائی از ابرا میباره

این عشق که افسونش آفتاب رو میاره

مجنون در فلبش روی لیلی دیگه بسته

کو عشفی که آشتی بده این دلهای خسته

پس کی دیگه شب میگذره روز میشه پیدا

کی وا میشه این غنچه پژمرده تنها

قلبها همه بی همدمه پر ماتمه ازهم بگسسته

کو عشفی که آشتی بده این دلهای خسته

مجنون اگه عاشق نشه لیلی اگه شیدا

زندون میشه این زندگی ویرون میشه دنیا

اما حالا راه دلا بسته

کو عشفی که آشتی بده این دلهای خسته کو عشفی که آشتی بده این دلهای خسته

وقتی غم تنهائی از ابرا میباره

این عشق که افسونش آفتاب رو میاره

مجنون در فلبش روی لیلی دیگه بسته

کو عشفی که آشتی بده این دلهای خسته

وقتی غم تنهائی از ابرا میباره

این عشق که افسونش آفتاب رو میاره

مجنون در فلبش روی لیلی دیگه بسته

کو عشفی که آشتی بده این دلهای خسته

پس کی دیگه شب میگذره روز میشه پیدا

کی وا میشه این غنچه پژمرده تنها

قلبها همه بی همدمه پر ماتمه ازهم بگسسته

کو عشفی که آشتی بده این دلهای خسته

 

 

دانلود اهنگ دلها خسته از مهستی : دانلود با لینک مستقیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 + 1 =