دانلود آهنگ کجایی از محسن چاوشی

یِه پاییزِ زَرد و

زِمِستونِ سَرد و

یِه زِندونِ تَنگ و

یِه زَخمِ قَشَنگ و

غَمِ جُمعهِ عَصر و

غَریبیِ حَصر و

یِه دُنیا سوالو تو سینَه م گُذاشتی

دانلود آهنگ کجایی از محسن چاوشی

جَهانی دُرُوغ و

یِه دُنیا غُرُوب و

یِه دَردِ عَمیق و

یِه تیزیِ تیغ و

یِه قَلبِ مَریض و

یِه آهِ غَلیظ و

یِه دُنیا مَحالو تو سینَه م گُذاشتی

رَفیقَم کُجایی؟

دَقیقاً کُجایی؟

کُجایی تو بی مَن؟

تو بی مَن، کُجایی؟

رَفیقَم کُجایی؟

دَقیقاً کُجایی؟

کُجایی تو بی مَن؟

تو بی مَن کُجایی…؟

آه خُدا آه

آه آه

ای حَبیبَم

یِه دُنیا غَریبَم

کُجایی عَزیزَم؟

بیا تا چِشامو تو چِشمات بِریزَم

نَگو دِل بُریدی

خُدایی نَکَرده

بِبین خوابِ چِشمات با چِشمام چِه کَرده

هَمه جا رو گَشتَم

کُجایی عَزیزَم؟

بیا تا رَگامو تو خونِت بِریزَم

بیا رو تو رو کُن

مَنو زیر و رو کُن

بیا زَخم هامو یِه جوری رُفو کُن

عَزیزَم کُجایی؟

دَقیقا کُجایی؟

کُجایی تو بی مَن؟

تو بی مَن کُجایی…؟

عَزیزَم کُجایی؟

دَقیقاً کُجایی؟

کُجایی تو بی مَن؟

تو بی مَن کُجایی؟

آه خُدا آه

دانلود آهنگ کجایی از محسن چاوشی: دانلود با لینک مستقیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

38 − 29 =