مرور رده

مهدی جهانی

تورو دیدم دلم از دست رفت آخه زیباتر از تو مگه هست؟ از مهدی جهانی

تورو دیدم دلم از دست رفت آخه زیباتر از تو مگه هست مگه میشه رو تو چشمامو بست تو یه احساس نابی تو دلم من مغرور به تو عاشق شدم دیگه نیست حرفام دست خودم گرفته شهرو بارون من و تو و خیابون قشنگه خنده هامون دوست دارم این هوا رو خیسی کوچه…