مرور رده

هایده

دانلود آهنگ آواز سه گاه از هایده

بلبلی که خاموش شد هنرمند شمعی بود جان فروز همه سود او از هنر رنج و سوز نصیبش به جز رنج جانکاه نیست ز درد درونش کس آگاه نیست نصیب هنرمندِ حسرت پرست همین نام نیک است از هرچه هست آنکه محمل از بر عشاق بیدل بست و رفت آنکه محمل از بر عشاق…

دانلود آهنگ آواز از هایده

عزیز دل تو را با خویشتن یکدل نمی بینم بجز خون دل از این عشق بی حاصل نمی بینم هزاران بار جهد کردم تا به راهت آورم لیکن چه حاصل چه حاصل چون تو را در همرهی مایل نمی بینم به زیبایی و دلداری ندیدم چون تو در خوبان ولی افسوس یکدم همرهت با…

دانلود آهنگ نوگل از هایده

هر جا که بینم نو گلی پرپر شده یا آتشی سوزان که خاکستر شده با چشم گریان آید به یادم روزی که دل بر عشق تو دادم گویم ای بر هم زده آرامشم این ستم از آشنایی می کشم غنچه ای بودم که کردی پرپرم آتشی بودم کنون خاکسترم…

دانلود آهنگ بعد عمری بی وفایی

بعد عمری بی وفایی با رقیبان آشنایی رفتی و دیدی که تنها جز من افتاده از پا در جهان یاری نداری در شب تاریک غم ها یار غمخواری نداری ای دریغ از آن همه دلدادگی ها سادگی ، افتادگی ، آزادگی ها شد نصیب من از این بیگانگی ها گریه ها ، خندانه ها…

دانلود آهنگ آنکه هلاک من از هایده

آن که هلاک من همی آن که هلاک من همی​ خواهد و من سلامتش خواهد و من سلامتش هر چه کند به دلبری هر چه کند به دلبری کس نکند ملامتش کس نکند ملامتش میوه نمی ​دهد به کس، باغ تفرجست و بس جز به نظر نمی ​رسد سیب درخت قامتش سیر نمی شود نظر،…

دانلود آهنگ گر نمی دانی بدان از هایده

گر نمیدانی بدان غم در دل تنگم خانه کرده کس نکرده با دلم کاری که غم جانانه کرده خود تو دانی و دل من کز تو غم شد حاصل من گرچه در هر محفلی این فتنه مرا دیوانه خواندی گر نمیدانی بدان عشق تو مرا دیوانه کرده عشق تو را در سینه ام با خون دل…

دانلود آهنگ دل آرامی و پناه منی از هایده

قبله عشقی یا خدای منی شور عشق و جوانی تویی تو مراد من از زندگانی تویی تو اگر جویم مه تو بر بام آیی هایده اگر نوشم می تو در جام آیی به چشمت که بی تو زجان سیرم نگاهی نگاهی که می میرم زعشقت حاصل من نشد جز نام و رازی که در این بستر غم،…

دانلود آهنگ این روزا از هایده

این روزا یک دل چون آیینه پیدا نمیشه اگرم پیدا بشه یار دل ما نمیشه دل بی رنگ و ریا آیینه نور خداست اگرم پیدا بشه یار دل ما نمیشه وقتی که هست حرف غمت شادی و خوشحالی کمت خیال باطل میکنم شکوه ازین دل میکنم دل که گناهی نداره چاره به…

دانلود آهنگ اگه بری نفرین می کنم

التماسم میکنه دیوار سینمو هی چنگ میزنه التماسم میکنه وای وای وای بر حال دلم اگه بری نفرین میکنم اگه بری نفرین میکنم آی چه خوب بود که خدا قدرتشو نشون میداد یا به من صبر میداد یا به تو یک دل مهربون میداد وای وای وای بر حال دلم اگه…

دانلود آهنگ ای بی خبران از هایده

در عهد ما ای بی خبران عیش و نوش عمر گذران شور و حال آشفته سرانعزم گرم صاحبنظران کو کو در جمع ما ای همسفرانداغ و درد صاحب هنران راه و رسم روشن بصرانآه و اشک خونین جگران کو کو دلها سرد و جان پر درد و جهان ز گرمی افتادهسری نمانده آزاده…