مرور رده

حجت اشرف زاده

دانلود آهنگ آتشم باش از حجت اشرف زاده

میپرستم تو را میپرستم من هنوز از هوای تو مستم ای پریزاده ی مو پریشان روی از این خسته دل بر مگردان ماه افسون گر سر به زیرم پای عشقت الهی بمیرم هر چه خواهی بگو آخر کار عشق خود را برایم نگه دار عمرم جانم ماه تابانم سر و سامانم…